سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

کارشناسان ماده 27

 

کارشناسان ماده 27 - استان خراسان جنوبی


♦ آقای مهندس مهرا... احراری

رشته : عمران


♦ آقای مهندس سید همایون کاظمی

رشته : عمران


♦ آقای مهندس محمد حسین زراعتکار

رشته : معماری


♦ آقای مهندس سید محمد رضا فاطمی

رشته : تاسیسات برق


♦ آقای مهندس نصرا... احراری

رشته : تاسیسات مکانیک


♦ آقای مهندس سید کاظم اولیایی

رشته : عمران


♦ آقای مهندس محمد ولی امیری نژاد

رشته : عمران


♦ آقای مهندس میر جعفر قاسمی

رشته : عمران


♦ آقای مهندس مجید کاظمی ده سرخی

رشته : عمران


 

♦ آقای مهندس محمد عابدینی

رشته : عمران


♦ آقای مهندس عطاء ا... قادری

رشته : تاسیسات برق


♦ آقای مهندس علیرضا نیک شعار

رشته : تاسیسات برق


تعداد بازدید این صفحه :10569
تاریخ انتشار صفحه : 1389/01/01

آخرین بروزرسانی سایت : 1396/06/29 07:21:41


Power by : RAAKCMS